หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โรงแรมที่พัก
โปรแกรมเที่ยว
วิธีการจองทัวร์

โปรแกรมเที่ยว

 โปรแกรมเที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสักทุกโปรแกรม
 โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ปากซ จำปาสัก สำหรับ 1-3 ท่าน
 โปรแกรมทัวร์ เที่ยวลาวใต้ ปากเซ แบบ Adventure Tour
 โปรแกรมทัวร์อุบลและลาวใต้ เที่ยว 2 ประเทศ
 โปรแกรม 4 แขวงลาวใต้ สาละวัน เซกอง อัตตะปือ จำปาสัก
 รูปและที่ตั้งออฟฟิต บริษัท
 ล่องแพลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สายน้ำตก ธรรมชาติในป่า (แซป่องไล)

โรงแรมที่พัก

  -  การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
  -  การเตรียมต้วเพื่อไปเที่ยวลาวใต้
  -  เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
  -  ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี
  -  ตาดฟาน
  -  ตาดเลาะ-ตาดฮัง
  -  ตารางเดินรถไฟ
  -  ตารางบินของบริษัทการบินไทย
  -  ตารางบินของบริษัทไทยแอร์เอเซีย
  -  ตารางบินของสายการบินนกแอร์
  -  น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง
  -  น้ำตกตาดเยือง
  -  น้ำตกตาดหลี่ผี
  -  บริษัทรถทัวร์ที่เดินรถถึงจังหวัดอุบลราชธานี
  -  ประวัติจำปาสักแบบย่อ
  -  ปราสาทวัดพู
  -  แผนที่จำปาสัก
  -  แผนที่ปากเซ
  -  รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ
  -  ร้านจำปาสายเซ
  -  ร้านตาดผาส้วม
  -  ร้านทัวร์ลาว
  -  ร้านแพคำฟอง
  -  ร้านมณีพร
  -  ร้านมานิยม
  -  ร้านแสงอารุณ(หลี่ผี)
  -  รายการอาหารที่ลาวใต้ปากเซ
  -  โรงแรมแก้วทิพย์
  -  โรงแรมคำเจริญ
  -  โรงแรมคำฟอง
  -  โรงแรมจำปาสักแกรนด์
  -  โรงแรมจำปาสักพาเลซ
  -  โรงแรมจำปาสายเซ
  -  โรงแรมจำปาหลัก2
  -  โรงแรมดอกคูณ
  -  โรงแรมทัดดาวรรณ
  -  โรงแรมปากเซแม่ของ
  -  โรงแรมไผ่ถาวร
  -  โรงแรมแม่ของพาราไดซ์
  -  โรงแรมสามทิพย์
  -  โรงแรมสายลมเย็น2
  -  โรงแรมสิทธิราช
  -  โรงแรมแสงอรุณ
  -  โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์
  -  วังน้ำเย็น หลัก 11
  -  อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

กลุ่มโรงแรมที่พัก

 โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว
 โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว
 ประวัติจำปาสักแบบย่อ
 สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้
 ร้านอาหารในลาวใต้
 การเตรียมตัวไปเที่ยวลาวใต้
 การเดินทางจากจังหวัดอื่นมาที่จ.อุบล(กทม.อุบล)
 รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ
 แผนที่ลาวใต้
Custom Search
ชมรูปทริปที่ผ่านมา
รูปไกค์ลาวเยอะมาก
รูปรถที่ใช้ในการเดินทาง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
 
โรงแรมที่พัก > สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้ > น้ำตกตาดหลี่ผี
น้ำตกตาดหลี่ผี
น้ำตกตาดหลี่ผี

น้ำตกหลี่ผี  หรือ ตาดสมพะมิตร เป็นน้ำตก ที่ไหลผ่าน กลางแม่น้ำโขง ไหลรวมกันมา จนรวมกันเป็นเป็น แรงแม่น้ำกระทบ เกาะ (มหานที สี่พันดอน) แก่งหินต่าง อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขง ได้เกิดการยุบตัวลง เป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายนำที่ไหลตกลงมาเป็น กระแสน้ำ ที่เชี่ยวกราก เปรียบเสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ ที่มีแรงกระทบของสายน้ำ อย่างแรง คำว่า หลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผี ก็ คือ ศพ ของคนที่ได้ตกน้ำตาย จากแม่น้ำโขง จะมาตก และติด กับ หลี่ ของ ชาวบ้านที่ หาปลาแถว ๆ นี้ รวมกัน เป็น หลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้ จึงมีนาม ว่า " น้ำตก หลี่ผี " ดอนเดช ดอนคอน เป็นเกาะเล็กๆ หนึ่งใน มหานที สี่พันดอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ ดอนคอน มีเรือหางยาว ลำเล็กให้ บริการ ขึ้นลงตามร่องน้ำแคบๆ ระหว่าง ดอนเด็ด และ ดอนคอน ทั้ง สองเกาะ นี้ ครั้งเมื่อ สมัยฝรั่งเศส ยึดครอง อินโดจีน จำเป็นต้องส่งสินค้า และสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นไปทรงตอนกลาง ประเทศ แต่ ต้องติดขัด กับ เกาะแก่ง ขนาดใหญ่ ทำให้เรือสินค้าไม่สามารถ แล่นผ่านไปได้ จึงได้ สร้าง ท่าเรือ และ ทางรถไฟ บน ดอนคอน ไว้สำหรับ เป็นท่าเรือ เพื่อ ขนถ่าย สินค้า ลงเรือใหม่ หัวจักรรถไอน้ำ และ รางรถไฟ ณ ปัจจุบัน ยังมี ซาก หัก ปรักพัง ให้เห็น ก่อน ถึง น้ำตกหลี่ผี บรรยากาศ รอบๆ เกาะ เงียบสงบ วิถีการเป็นอยู่ ของ ชาวบ้านริมฝั่งน้ำอันเรียบง่าย ตลอดจนความร่มรื่นของ ต้นมะพร้าว หลาย ๆ ต้น บริเวณทั่วเกาะ ก็ ทำให้ เกาะ แห่ง นี้เป็น เกาะ ที่น่าอยู่ และได้รับ ความนิยม ของ ต่างชาติ ยุโรป เอเซีย ที่มาพัก และ ท่องเที่ยว อยู่อาศัย หลาย ๆ วัน แบบ long-term ถือได้ ว่า เป็น สวรรค์ ของ คนเรียบง่าย ไม่ ต้องการ ความ ศิวิไลว์ ขอ ติด และ เกาะธรรมชาติ ไว้

   Product Gallery

ชมรูปทริปที่ผ่านมา
ใบจดทะเบียนบริษัท
ตาดคอนพะเพ็ง
ปราสาทวัดพู
ตลาดดาวเรือง
ตัวอย่างบางคณะ
ชมรูปรถบัส VIP 2 ชั้น 8 ล้อ
เข้าวัดที่ลาวใต้
เด็กที่อุทยานบาเจียง
เมืองปากเซ
รูปรถทัวร์ที่ใช้ในการเดินทาง
เด็กนักเรียนที่ลาว
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
ชมการฟ้อนรำที่ลาว
ร่วมฟ้อนรำสนุกมาก
เสื้อสินค้าที่ระลึก
 
  Copyright @ 2011 laostai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online